แสดงรายละเอียดข่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์

บรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์ โดยนายฉัตรชัย อักษรศิลป์ ตำแหน่ง Program Officer เป็นวิทยากรบรรยาย วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย

บุคลากร/นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ