แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ นัดประชุมวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ นัดประชุมวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงาน อัยการจังหวัดเชียงใหม่ นัดประชุมวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาที่ลงชื่อฝึกงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นัดประชุมวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ