แสดงรายละเอียดข่าวประกาศให้งดการเรียนการสอนและการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 และประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศให้งดการเรียนการสอนและการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 และประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให้งดการเรียนการสอนและการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 และประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศให้งดการเรียนการสอนและการสอบในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 และประกาศให้งดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ในบริเวณงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในระหว่างวันที่ 21-24 2556 ยกเว้นในรายที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ