แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47

กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2554-2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงขอประกาศกำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ