แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) SB 4105

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) SB 4105 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) SB 4105

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177113-01/02 (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล) SB 4105 วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00-09.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ