แสดงรายละเอียดข่าวรองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์พวงเพชร์  ธนสิน คณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ