แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานจามจุรี คณะนิติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ