แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114-01/02 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (อ.มณทิชา)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114-01/02 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (อ.มณทิชา) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114-01/02 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (อ.มณทิชา)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177114-01/02 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (อ.มณทิชา) วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ