แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฯ (รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล) วันที่ 9 ธันวาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ