แสดงรายละเอียดข่าวแสดงความยินดีแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนที่ 15

แสดงความยินดีแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนที่ 15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความยินดีแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนที่ 15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนที่ 15 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ