แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2554-2555 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก สามารถติดตามรายละเอียดการสัมมนาได้ที่ www.law.au.edu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ