แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555
ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ