แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ เชิญชวน ร่วมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวน ร่วมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวน ร่วมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง  เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการเรียนรู้การประดิษฐ์-การประกวด โคมประทีป และการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2555 ที่ทางคณะได้จัดกิจกรรมขึ้น ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เวลา 11.30 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ