แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการยืนยันการกู้กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

กำหนดการยืนยันการกู้กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการยืนยันการกู้กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

นักศึกษาที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555) ให้นักศึกษาไปทำการลงยืนยันการกู้ยืมในระหว่างวันที่ 19 -23 พ.ย. 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ