แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มีความยินดีจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐบาล สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-511-7710-12 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครฯได้จาก www.toshiba.co.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ