แสดงรายละเอียดข่าวทุน Erasmus Mundus : PANACEA สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ทุน Erasmus Mundus : PANACEA สำหรับนักศึกษาและบุคลากร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Erasmus Mundus : PANACEA สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ทุน Erasmus Mundus : PANACEA สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศยุโรป จำนวน 7 ทุน หมดเขตรับสมัครออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=177&infomain_id=3 หรือ ติดต่อโดยตรงที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โทร.053-941808

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ