แสดงรายละเอียดข่าวโครงการเเลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University (OU)

โครงการเเลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University (OU) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเเลกเปลี่ยนนักศึกษากับ OITA University (OU)

ด้วย OITA University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา IPOU program และ NIHO program ระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน ดังนี้

1 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 For Spring
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เดือนสิงหาคม 2557 For Fall


6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2556- เดือนสิงหาคม 2556 For Spring
ระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 For Fall

ผู้ที่สนใจสามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=179&infomain_id=1

ส่่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายัง พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจัดส่งเอกสารให้กองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ