แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระดับปริญญาโท : Chevening Scholarships 2013/14

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท : Chevening Scholarships 2013/14 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท :  Chevening Scholarships 2013/14

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง Chevening Scholarships 2013/14 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษในระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chevening.org/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ