แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.โท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.โท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ป.โท

นักศึกษา ป.โท ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาภาษาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางกฎหมาย (Advance English Skill for Graduate Student Programme) ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว และเริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ