แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 และขยายเวลารับสมัคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 และขยายเวลารับสมัคร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 และขยายเวลารับสมัคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 (รอบที่ 1) และขยายเวลารับสมัคร

น้องๆ ที่มีรายชื่อตามประกาศ (ดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว) ให้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตามวันเวลาที่ระบุไว้ และคณะฯ ได้ขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้ามาติดต่อพี่กุ้งได้ ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ