แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม ASEAN in Today's World 2013

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม ASEAN in Today's World 2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม ASEAN in Today's World 2013

ด้วย Ateneo de Manila University (AMU) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ส่งอีเมล์เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน ASEAN in Today's World 2013 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และ AMU ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ