แสดงรายละเอียดข่าวตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายประจำภาคเรียน 1/2555

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายประจำภาคเรียน 1/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายประจำภาคเรียน 1/2555

นักศึกษาที่มีีรายชื่อด้านล่างนี้ให้มารับใบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายประจำภาคเรียน 1/2555 และคืนเงินมัดจำ ได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานคณะ ชั้น 1 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นะจ๊ะ


1. นายชลทิตย์ ธีรศานติพันธ์ รหัส  552010020  
2. นายกานต์ กาญจนวงศ์ รหัส 552010007
3. นายศรัณย์วุฒิ น้อยภู่ รหัส 552010063
4. นางสาวสุดรัก เศรษฐชาญวิทย์ รหัส 552010070
5. นางสาวอภิญญา ภัสสรศิริกุล รหัส 552010072
6. นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล รหัส 532010019
7. นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า รหัส 532010021
8. นายสุภกิณห์ เจริญฉ่ำ รหัส 532010069
9. นางสาวดวงกมล พรหมวรรณ รหัส 542010020
10. นายคำนวร เขื่อนทา (นักศึกษา ป.โท)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ