แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177341-01 กฎหมายปกครอง (อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177341-01 กฎหมายปกครอง (อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177341-01 กฎหมายปกครอง (อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร)

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177341-01 กฎหมายปกครอง

วันศุกร์ ที่ 2 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง SB 4202

อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ