แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ล่าสุด!!!

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ล่าสุด!!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ล่าสุด!!!

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเพิ่ม- ถอนกระบวนวิชาผ่านทาง www.reg.cmu.ac.th ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ