แสดงรายละเอียดข่าวขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ e-mail

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ e-mail - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ e-mail

เนื่องด้วยในขณะนี้ e-mail ของมหาวิทยาลัยมีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ระบบตอบสนองการทำงานล่าช้า สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประสงค์จะทำการปิดระบบ e-Mail (@cmu.ac.th) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

โดยจะเริ่มดำเนินการ ในวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 05.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ e-mail ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 053 94 1779, 053 94 1784

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ