แสดงรายละเอียดข่าวThe Asia Pacific Scholarship Consortium (APSC)

The Asia Pacific Scholarship Consortium (APSC) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Asia Pacific Scholarship Consortium (APSC)

APSC is a fully funded scholarship opportunity for students from Myanmar, Laos, Cambodia and Thailand to pursue Masters level studies in Hong Kong, the Philippines, Thailand, and Malaysia. APSC aims to support individuals who demonstrate both academic and professional excellence and potential to become leaders in the following fields:

• Community Health
• Education
• Humanities & Social Sciences
• Policy, Law & Administration
• Development
• Environment
• Media
• Social Work

ELIGIBILITY REQUIREMENTS Applicants must:
• Hold an undergraduate degree at the time of application deadline with an excellent academic record;
• Be a citizen of and currently living in home country (Myanmar, Cambodia, Thailand or Lao PDR);
• Have experience working in at least one of the fields listed above in home country;
• Be proficient in English;

• Be committed to returning to home country after completion of the program to continue work and impart knowledge gained during studies.


Please see the attached overview and application for full details or visit: http://apsconsortium.org/


On October 12, our website address will change to www.opensocietyfoundations.org. Our email addresses will also change and follow this format:firstname.lastname@opensocietyfoundations.org. Please update your address books and whitelists accordingly.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ