แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนักศึกษาที่ยังส่งงานกระบวนวิชา 204100 ยังไม่ครบ

ประกาศนักศึกษาที่ยังส่งงานกระบวนวิชา 204100 ยังไม่ครบ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนักศึกษาที่ยังส่งงานกระบวนวิชา 204100 ยังไม่ครบ

ประกาศนักศึกษาที่ยังส่งงานกระบวนวิชา 204100 ยังไม่ครบ ต้องส่งภายใน 5 ตุลาคม 2555 สามารถติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ