แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมนานาชาติเรื่อง Complex Law Teaching: Knowledge, Skills, and Values ณ เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

การประชุมนานาชาติเรื่อง Complex Law Teaching: Knowledge, Skills, and Values ณ เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติเรื่อง Complex Law Teaching: Knowledge, Skills, and Values ณ เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้ร่วมอภิปรายเรื่อง "Current Trends and Challenges in Legal Education" ร่วมกับ Professor Philip Genty, Columbia University , USA และ Professor Tomáš Richter, Radboud University, the Netherlands; Professor Michal Urban Charles University, the Czech Republic; Professor Zvonimir Jelinić, University of J.J. Strossmayer in Osijek, Croatia และ Professor Monika Jagielska, University of Silesia in Katowice, Poland ในการประชุมนานาชาติเรื่อง "Complex Law Teaching: Knowledge, Skills, and Values" ณ เมือง Olomouc สาธารณรัฐเช็ก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ