แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 4107 คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ