แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง www.reg.cmu.ac.th ได้ในวันที่ 17-23 กันยายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ