แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 801

ประกาศเลื่อนสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเลื่อนสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 801 จากเดิมในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เป็นวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ