แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับวิชา 177341 และ 177361

ประกาศสำหรับวิชา 177341 และ 177361 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับวิชา 177341 และ 177361

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 177341 และ 177361
ในวันที่ 3 และ 6 กันยายน 2555 วิชา 177341 ปกครอง เวลา 11.00น. ของ อ.วสุ สิงหัษฐิต ให้นักศึกษานำเอกสารวิชา 177361 ของ อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ มาด้วย เนื่องจาก อ.วาทิศ จะทำการสอนแทนในเวลาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ