แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งสอนชดเชยกระบวนวิชา 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ ตอน 801,802 ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ