แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177321-001 เวลา 11.00 -12.30 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177321-001 เวลา 11.00 -12.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177321-001 เวลา 11.00 -12.30 น.

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177321-001 กฎหมายแรงงาน อ.วสุ สิงหัษฐิต เวลา 11.00 -12.30 น. วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ