แสดงรายละเอียดข่าวประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคปกติ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าสอบทุกครั้ง และนั่งตามผังห้องสอบตามรายชื่อที่ติดอยู่หน้าห้องสอบ
รายละเอียดตารางสอบติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ