แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นเนล คุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ ประธานบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นเนล และ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย เนื่องให้โอการมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีรายนามผู้มอบทุน ดังนี้
1. คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ มอบเงินเพื่อจัดตั้งเป็น "กองทุนการศึกษาถาวรสุชาดา อำพันยุทธ์" จำนวน 1,000,000 บาท
2. คุณณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ จำนวน 100,000 บาท
3. คุณพัชรนันท์ อำพันธ์ยุทธ์ จำนวน 100,000 บาท
4. คุณสุขุม อนงค์เลขา จำนวน 100,000 บาท
5. ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย มอบทุนการศึกษา ให้แก่นายสุริยา แสงแก้วฝั้น จำนวน 10,000 บาท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ