แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม

ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร ให้การต้อนรับนายพงษ์ภัฎ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม และคณะ ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับ กระทรวงยุติธรรม ณ ประชุมคณบดีัชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ