แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai และคณะฯ จาก Kagawa University School of Law

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai และคณะฯ จาก Kagawa University School of Law - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai และคณะฯ จาก Kagawa University School of Law

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Dr.Nobuyuki Arai และคณะฯ จาก Kagawa University School of Law ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ