แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001 (อาจารย์ศิลา พงศ์สุวรรณ) ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30-18.00 น. และ สอนชดเชยในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 - 18.00 น. ห้อง SB 4210

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ