แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2556 ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2555 โดยสกว.สนับสนุนทุนจำนวน 160,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ร่วมกับการสนับสนุนอีกจำนวน 10,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คนจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด จำนวนไม่เกิน 40 ทุน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ