แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวสำหรับภาคส่วนการพัฒนาประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต"

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวสำหรับภาคส่วนการพัฒนาประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ

ความเสี่ยงและความเปราะบางของภาคส่วนของการพัฒนาประเทศต่อภูมิอากาศ

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวสำหรับภาคส่วนการพัฒนาประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต" วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น)
หรือท่านที่สนใจสามารถส่ง ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน, เบอร์โทรติดต่อ และวันที่เข้าร่วม เข้ามาที่อีเมลล์ jariya_th@start.or.th หรือ nop.guyphet@gmail.com

สถานที่ประชุม บางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ & กำหนดการ http://www.start.or.th/risk-and-vulnerability-of-national-development-sectors-on-climate/resolveuid/71430af81b7649c9af835601d4a1371d

ลงทะเบียน http://www.start.or.th/risk-and-vulnerability-of-national-development-sectors-on-climate/resolveuid/ebb1f2032cfe4580bd694fc1287a74a4

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.start.or.th/risk-and-vulnerability-of-national-development-sectors-on-climate

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ