แสดงรายละเอียดข่าวUpdate ตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย และ EALS

Update ตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย และ EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Update ตารางเรียนโครงการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย  และ EALS

น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย และ ภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิก EALS ให้ตรวจสอบกำหนดการที่ Update ได้ตามไฟล์ประกอบข่าวนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ