แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางววิชาการ

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางววิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางววิชาการ

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางววิชาการ สนใจงานไหนขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ