แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ