แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 255 ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ