แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ