แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอโปสเตอร์งานวิชาการประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอโปสเตอร์งานวิชาการประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอโปสเตอร์งานวิชาการประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 ศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สนใจเข้าร่วมสมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.ist.cmu.ac.th/register.php

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nrct.stri.cmu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ