แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษทุน“NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program”

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษทุน“NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษทุน“NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program”

มหาวิทยาลัยขอเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน Harvard Yenching Institute เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประเสริฐ รุจิรวงศ์ ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ทุน “NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program” เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่ง Harvard-Yenching Institute ได้จัดสรรทุน 3 ประเภทดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกปี คือ
1. Visiting Scholars Program
2. Visiting Fellows Program
3. Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship เป็นทุนในความร่วมมือของ Harvard และ NUS เพื่อศึกษา ณ National University of Singapore

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ สามารถแจ้งชื่อได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=139&infomain_id=2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ