แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2555 : Future Challenge toward ASEAN Integrations

ขอเชิญเข้าร่วมงานแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2555 : Future Challenge toward ASEAN Integrations - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2555 : Future Challenge toward ASEAN Integrations

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี 2555 : "Future Challenge toward ASEAN Integrations"
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.55 - 1 ธ.ค.55
ท่านใดสนใจนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่ http://mfuic2012.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2555
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม และที่ http://mfuic2012.mfu.ac.th/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ