แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับ สมาชิก EALS และนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ให้มาดูหนัง เรื่อง The Paper Chase วันที่ 4 ก.ค. เวลา 9.00 ณ SB 4106

ประกาศสำหรับ สมาชิก EALS และนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ให้มาดูหนัง เรื่อง The Paper Chase วันที่ 4 ก.ค. เวลา 9.00 ณ SB 4106 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับ สมาชิก EALS และนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ให้มาดูหนัง เรื่อง The Paper Chase วันที่ 4 ก.ค. เวลา 9.00 ณ SB 4106

สมาชิก EALS และนักศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (English Skill Training for Lawyer Programme) ทุกคนให้มาดูหนัง เรื่อง The Paper Chase ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้อง SB 4106

ให้น้องๆ Update กำหนดการเรียนใหม่ ได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดใดๆ จะประกาศทาง website นะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ